Hoa lúa mạch khô

• Kích thước: 25cm
• Chất liệu: Lọ thủy tinh- hoa khô lúa mạch

80,000

Mô Tả Sản Phẩm