Ngựa đồng cổ điển

• Kích thước:
Ngựa cao: 4x9x27cm
Ngựa thấp: 3.5x8x21cm
• Chất liệu: Đồng

530,000 450,000

Mô Tả Sản Phẩm